Những hình ảnh mới nhất của Megadeth

Megadeth trong show diễn ở Helsinki với sự xuất hiện lần đầu của tay guitar mới: Chris Broderick. Hiện Megadeth đã sẵn sàng  cho Gigantour cùng với In Flames, Children Of Bodom, Job For A Cowboy và High On Fire


http://pix.hehemetal.com/2008/02/16/2ca10ed2.jpeg
Chris Broderick với cây guitar 7 dây

http://pix.hehemetal.com/2008/02/16/54156129.jpeg
Dave

http://pix.hehemetal.com/2008/02/16/4ef0bd7d.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/02/16/37a4f994.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/02/16/4c360bbe.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/02/16/782a0df3.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/02/16/7f357988.jpeg


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS