Những hình ảnh mới nhất của Megadeth

Megadeth trong show diễn ở Helsinki với sự xuất hiện lần đầu của tay guitar mới: Chris Broderick. Hiện Megadeth đã sẵn sàng  cho Gigantour cùng với In Flames, Children Of Bodom, Job For A Cowboy và High On Fire


https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/02/16/2ca10ed2.jpeg?w=1160
Chris Broderick với cây guitar 7 dây

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/02/16/54156129.jpeg?w=1160
Dave

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/02/16/4ef0bd7d.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/02/16/37a4f994.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/02/16/4c360bbe.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/02/16/782a0df3.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/02/16/7f357988.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS