Một số hình ảnh của Đại hội Wacken Open Air 2007

Đại hội âm nhạc danh tiếng của Đức Wacken Open Air vừa diễn ra cuối tuần qua ở 1 thị trấn vùng Wacken (cách Hamburg khoảng 1 giờ chạy xe), từ ngày 3 đến 5 tháng 8 năm 2007. Sau đây là 1 vài hình ảnh của Cannibal Corpse, In Flames, Norther, Destruction, Immortal, Dimmu Boggir, Saxon, Iced Earth, Lacuna Coil, Blind Guardian, Stratovarius, Sodom và Possessed.


 

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_cannibal_corpse_04082007_1_3285f986.jpeg?w=1160
https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_cannibal_corpse_04082007_3_315c4e3a.jpeg?w=1160
Cannibal Corpse

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_in_flames_04082007_4_3d52a7f0.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_in_flames_04082007_10_2430bddc.jpeg?w=1160
In Flames

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_norther_04082007_1_c026cb9.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_norther_04082007_2_2d88aed2.jpeg?w=1160
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_norther_04082007_9_3d46939b.jpeg?w=1160
Norther

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_destruction_04082007_2_31c9b3e.jpeg?w=1160

Destruction


Immortal

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_iced_earth_03082007_9_39ee2b9c.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_iced_earth_03082007_374d4f14.jpeg?w=1160

Iced Earth

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_blind_guardian_0308_4a7a262.jpeg?w=1160
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_blind_guardian_0308_19f21066.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gallery_blind_guardian_0308_188fdd32.jpeg?w=1160

Blind Guardian

 

 

 

 


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS