Categories Rock Thế giới

Mike Portnoy chia tay Avenged Sevenfold

Uploaded by Fluckr on 17/Dec/2010

Trích dẫn từ Facebook của Mike:

“Những tin đồn là đúng sự thật … Thật đáng buồn là khoảng thời gian gắn bó của tôi với Avenged Sevenfold đã chấm dứt …

Ban nhạc đã quyết định lưu diễn vào sang năm mà không có tôi… Tôi đã có một thời gian tuyệt vời với ban nhạc trong suốt năm 2010, nhưng đó là sự lựa chọn của họ để kết thúc quan hệ với tôi cuối năm nay cũng như những kế hoạch đang được khởi động…

Tôi đã có một thời gian tuyệt vời trên sân khấu với những người bạn mỗi đêm và có rất nhiều kỷ niệm thú vị từ kinh nghiệm với họ … Tôi tự hào mình là một phần của gia đình A7X. Tôi rất thích các fans của A7X và hoàn toàn đánh giá cao cách mà họ chào đón tôi và đã rất yêu thương và hỗ trợ trong suốt thời gian của tôi với ban nhạc … Cảm ơn tất cả!”

Uploaded by Fluckr on 17/Dec/2010