Metallica tham gia vào show “Live Earth”

Show diễn "Live Earth" sẽ được diễn ra hoành tráng tại sân vận động Wembley vào một ngày rất đặc biệt, ngày 07 tháng 7 năm 2007. RED HOT CHILI PEPPERS, FOO FIGHTERS, SNOW PATROL, THE BEASTIE BOYS, SPINAL TAP, MADONNA và một số khác sẽ tham gia vào chương trình. Một số hình ảnh mới nhất của Metallica


http://pix.hehemetal.com/2007/store/06june2307_pic04_3344140d.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/06june2307_pic05_453b7dd.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/06june2307_pic06_4313137e.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/06june2307_pic08-1_326e0d91.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/06june2307_pic10_45cb26ce.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/06june2307_pic11_38efe12a.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/06june2307_pic14_265269d1.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/06june2307_pic15_d96c203.jpeg

Photo: metallica.com


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS