Hai buổi diễn của Festival sẽ qui tụ các ban nhạc danh tiếng:

Ngày đầu tiên: Doro, Holy Moses, Dylath-Leen, Darzamat, Benedictum

Ngày thứ hai: Leaves’ Eyes, Epica, Elis, Sirenia, Delain, Autumn, Flowing Tears, Battlelore, Seraphim, Imperia, Draconian, Interria, Distorted, Valkyre

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/AFFMFVF5web_4518878d.jpeg

Trước đó thì 2 ban nhạc The Gathering và After Forever đã từ chối tham gia vì 1 số lý do riêng.

Có thể xem thêm thông tin về festival này tại http://www.metalfemalevoicesfest.be