Categories Rock Thế giới

Hình ảnh mới nhất của Dimmu Borgir, Slayer, Nile tại Tuska open-air festival

Một Dimmu Borgir với trang phục biểu diễn đầy gai nhọn…

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/3a709a2e.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/44f34f5a.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/43e2189e.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/356999a4.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/4a7d23ef.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/2dc3f620.jpeg
Shagrath

Một Slayer tràn đầy sinh lực

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/5e717e3d.jpeg
Jeff Hanneman với cây guitar Heineken cuả mình

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/590bd85d.jpeg
Tom Araya với chòm râu muối tiêu

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/42e9bc48.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/e0f2b80.jpeg

Những giáo sư về Ai Cập học: Nile với brutal death làm nổ tung không khí ở công viên Kaisaniem

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/7c342aa1.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/1ae1cd8a.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/6d9d9b0f.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/73fab6f9.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2008/07/05/26970038.jpeg

Với 3 cây guitar kiêm vocal, đội hình của Nile thật đáng nể