Categories Rock Thế giới

HELL – album kế tiếp của Venom

Năm 2006, ban nhạc trở lại với album Metal Black sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng (album trước đó của họ là Resurrection, phát hành năm 2000). Thành lập từ năm 1979, có thể nói Venom là ban nhạc lão làng của làng Metal thế giới. Ngày đầu thành lập thì âm nhạc của họ vẫn còn là những chất liệu cũ xưa của Thrash và Heavy Metal.

Album 2008 được tiết lộ sẽ gồm những track:

http://pix.hehemetal.com/2008/02/19/527bed86.jpeg

Straight To Hell
Hand Of God
USA For Satan
The Power & The Glory
Evil Perfection
Kill The Music
Hell

http://pix.hehemetal.com/2008/02/19/7a201b53.jpeg
Venom

http://pix.hehemetal.com/2008/02/19/3c24d6bf.jpeg