Dream Theater – những hình ảnh mới nhất

Những hình ảnh mới nhất của ban nhạc Progressive metal lừng danh Dream Theater hôm 21 tháng 8 vừa qua tại Bank Of America Pavillion - Boston vừa được đăng tải lên bởi nhiếp ảnh gia Tom Couture. Chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn 1 số hình ảnh


https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20171_25e40f0c.jpeg?w=1160
Mở đầu show diễn với hình ảnh quen thuộc của logo ban nhạc và bìa album mới nhất Systematic Chaos.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20196_33320cd1.jpeg?w=1160
Guitarist đầy kĩ thuật: John Petrucci

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20197_22ef32ab.jpeg?w=1160
Trống sĩ lừng danh Mike Portnoy

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20219_36dd7018.jpeg?w=1160
Kevin James LaBrie

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20285_395e6761.jpeg?w=1160
John Myung với những ngón tay điêu luyện trên cây Bass 6 dây

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20330_6728ca4.jpeg?w=1160
Jordan Rudess

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20249_3297c808.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20313_138cf0f.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20247_2fb6152.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20293_1dcb1b1c.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20289_1aa3978a.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20446_37f46f88.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20335_3de9412d.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20344_1159c26e.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20448_2221fe69.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20357_3e812d0.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20571_d84e2ed.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20579_318cc3fd.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS