https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20171_25e40f0c.jpeg
Mở đầu show diễn với hình ảnh quen thuộc của logo ban nhạc và bìa album mới nhất Systematic Chaos.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20196_33320cd1.jpeg
Guitarist đầy kĩ thuật: John Petrucci

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20197_22ef32ab.jpeg
Trống sĩ lừng danh Mike Portnoy

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20219_36dd7018.jpeg
Kevin James LaBrie

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20285_395e6761.jpeg
John Myung với những ngón tay điêu luyện trên cây Bass 6 dây

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20330_6728ca4.jpeg
Jordan Rudess

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20249_3297c808.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20313_138cf0f.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20247_2fb6152.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20293_1dcb1b1c.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20289_1aa3978a.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20446_37f46f88.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20335_3de9412d.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20344_1159c26e.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20448_2221fe69.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20357_3e812d0.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20571_d84e2ed.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/20070821_20579_318cc3fd.jpeg