Categories Rock Thế giới

Deicide và một số clip Live

Link các clips:

http://pix.hehemetal.com/2007/store//220px-deicide.jpg


Dead By Dawn
(video)
Sacrificial Suicide (video)
Lunatic of God’s Creation (video)
Deicide (video)
Holy Deception (video)

Hai DVD của Deicide, nếu bạn nào thích có thể liên hệ với Ban quản trị để chép. (Đã được Rip qua định dạng .avi). Hai liveshow đáng xem dành cho những ai yêu thích Deicide.

http://pix.hehemetal.com/2007/store//1170866636_cover.jpg http://pix.hehemetal.com/2007/store//1170854879_deicide2007.jpg