Vocal của ban nhạc – Alex Varkatzas phát biểu: Chúng tôi rất hào hứng vì có thể kết hợp với hãng đĩa với tác phong làm việc đáng nể và với sức mạnh của khả năng phối hợp thu âm vươn ra các nước. Sự liên kết Atreyu/ Roadrunner sẽ khuấy động mọi thứ lên, và chúng tôi cảm thấy tự tin về sự hợp tác lần này và không thể không bắt đầu ngay.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/Atreyu_logo3_10972601.jpeg

1. Doomsday
2. Honor
3. Falling Down
4. Becoming The Bull
5. Lose It
6. Two Becomes One
7. No One Cares
8. Can’t Happen Here
9. Slow Burn
10. Blow
11. Lead Sails (And A Paper Anchor)

http://pix.hehemetal.com/2007/store/PS176~Atreyu-Posters_629ea92.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/Atreyu_65db435.jpeg