1349 công bố thông tin về album mới

Hãng đĩa Candlelight Records vừa chọn ngày 2 tháng 6 tới là ngày phát hành chính thức của album "Revelations Of The Black Flame" - full-length thứ 4 của ban nhạc black metal 1349


Cũng như 2 album trước là "Beyond the Apocalypse" (2004) và "Hellfire", album mới này cũng được thực hiện tại StudioStudio Nyhagen, Na Uy

https://hehemetal.com/pix/2009/04/18/7c656cfa.jpeg

"Revelations Of The Black Flame" track listing:

01. Invocation
02. Serpentine Sibilance
03. Horns
04. Maggot Fetus…Teeth Like Thorns
05. Misanthropy
06. Uncreation
07. Set The Controls For The Heart Of The Sun
08. Solitude
09. At The Gate…


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS