Microwave chuẩn bị ra album

ban nhạc Nu Metal Tp.HCM chuẩn bị phát hành album
dự kiến là vào tháng 12-2005
album dự kiến sẽ có 9 track
các bạn nghe samples ở http://www.microwave5.com/mp3_player/mp3.htm


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: News

DON'T MISS