Bộ phim thực hiện bởi đạo diễn Thắng Vũ

{embedia media=http://www.youtube.com/v/ON6XrB-Jh4M}

Uploaded by Fluckr on 26/Dec/2011