Drumer Norther ra đi !

Vậy là tiếp theo sự ra đi của drumer Erik Sayenga của Dying Fetus vào tháng 5 thì lại có tiếp 1 drumer nửa rời band đó là Toni, Toni Hallio đã rời Norther sau khi họ đã có 3 album


Theo Northeer band thì sự ra đi của Toni là hoàn toàn xuất phát từ cá nhân & Toni muốn phát triển sự nghiệp bản thân ở một lĩnh vực khác
      Và vì sự ra đi đó Norther phải tìm người thay thế, bạn có thể đăng kí tuyển chọn tại : [email protected] & cơ hội chỉ giành cho những người có kinh nghiệm.
      Hiện nay band của đang thu album thứ 4 tại Studio Fredman ở thành phố Gorthenburg _ hay thánh địa metal nhỉ (^_^)
      


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: News

DON'T MISS