Categories News

Drumer Norther ra đi !

Theo Northeer band thì sự ra đi của Toni là hoàn toàn xuất phát từ cá nhân & Toni muốn phát triển sự nghiệp bản thân ở một lĩnh vực khác
      Và vì sự ra đi đó Norther phải tìm người thay thế, bạn có thể đăng kí tuyển chọn tại : [email protected] & cơ hội chỉ giành cho những người có kinh nghiệm.
      Hiện nay band của đang thu album thứ 4 tại Studio Fredman ở thành phố Gorthenburg _ hay thánh địa metal nhỉ (^_^)