Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ,sự chăm sóc cuả gia đình và bạn bè, và có lẽ số Thoại cũng may mắn, hiện giờ Thoại đã qua cơn nguy hiểm. Thoại vẫn đang nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình – bệnh viện Chợ Rẫy, để bác sỹ theo dõi thêm và chờ thời gian bình phục .