Categories Đời Sống

Tùng Microwave bị mất phơ (fuzz)

"Lý Thông" đã hốt sạch bộ "phơ" trị giá khoảng 1.200 USD. Bao gồm:

Tech21 GT2
Tech21 XXL
Ibanez TS 808
MXR KFK
Boss AC 3
Boss RV 5
Boss TR 2
Boss MD 2
Boss CS 3

http://pix.hehemetal.com/2007/store/LostPedals_43be26c6.jpeg

Các bạn nào thấy được số effect trên vui lòng báo lại cho ban nhạc hoặc xin được chuộc lại. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
Tùng: 0903002308. Hoặc Y!M: tuan_phan81 (Tuấn bass)