Sau 1 thời gian với lực lượng gần như thay đổi liên tục , CSs giờ đã ổn định và đang thu âm cho album demo . Hoàng Trung Hiếu (90) thế chân Pháp bass , Hùng mox trở về rồi lại ra đi , lead hiện nay là Trương Nam Phong (87) , trống thì gần như là “trao đổi” với Final Stage.
CSs đã có site chính thức : www.cuocsongs.com.<= Đừng quên họ là Cuộc Sốngs .

nào , cùng trở lại với Bắc vocal: