Hưng- Thủ lĩnh ban nhạc Black Infinity quen Cường em từ hồi còn ở bên Mỹ. Và khi nảy ra ý tưởng thành lập một ban nhạc ở Việt Nam. Anh đã mời Cường em vào vị trí drum của band. Khi về Việt Nam và nghe Cường em chơi nhạc. Anh đã thấy mình tìm đúng người vào ban nhạc của mình. Hiện tại Cường em vừa là vocal của  Titanium vừa là drum của Black Infinity.

 

Một số hình ảnh của Cường em với ban nhạc Titanium.