Categories News Rock Việt

District 105 ra mắt single mới: Everybody Lies

Ban nhạc beatdown hardcore đến từ Saigon ra mắt single mới


Ai cũng sợ hãi
Ai cũng thất vọng
Ai cũng mệt mỏi

Ai cũng nói dối, nói dối chính bản thân đơn thuần để có thể tiếp tục tồn tại, dù chỉ là thêm một giây, một giờ nữa. Nói dối để không phải tuyệt vọng.
Dành tặng cho những ai đã từng cảm thấy mọi nỗ lực hiện tại là vô nghĩa, cảm thấy như không có lối thoát. You’re not alone.