{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/mp3-streaming/18andlife-headhunter.mp3 height=80}

Headhunter là ban nhạc thành lập vào năm 1990 với 3 thành viên: Marcel "Schmier" Schirmer (thủ lĩnh của Destruction), Jörg Michael (drum của Stratovarius) và tay guitar Uwe "Schmuddel" Hoffmann.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/27/2e3df382.jpeg

Album mới Parasite Of Society sẽ phát hành bởi AFM Records. Đây là album kế tiếp của họ sau 14 năm.