NHỮNG BAND THAM GIA:

1.Metal meltdown
2.MẮt bão
3.Lửa Phương đông.

ĐỊa điểm lấy vé: vé có tại

Quán đĩa 69 Hồ Tùng mậu
quán đĩa Metallica – ĐInh Công tráng
Quán PSII 354 Nguyễn Văn Cừ
Quán NET 7A Phan bội châu.

thân mời.vé ủng hộ 15k

Tạm thời có thể liên hệ với:
Minh. 0988 427212
Y!M minh_row

Hào. 0982 111454
zzxzy_1920

Kao Minh. ko có.
donkaominh


Kính mời toàn thể anh em trên cả nuớc !