Uploaded by Fluckr on 21/Dec/2012

Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 18h ngày 23/12 tại Sân vận động Máy Tơ – Hải Phòng với 6 ban nhạc.
Giá vé: 30.000vnđ

Danh sách các ban nhạc tham gia biểu diễn lần lượt :

 + HotSky
 + Epione
 + I-Tễu
 + Ban nhạc 18+
 + KOP
 + Ngũ Cung
 + UnlimiteD

Uploaded by Fluckr on 21/Dec/2012