Art-Work Bar Cafe 34 Hồ Biểu Chánh P11 Phú Nhuận.
Tel: (08)62926884.

Miễn phí vào cửa, giá nước từ 45k.