Categories Cập nhật show diễn

ROCK 3 MIỀN 2005: GIÓ PHƯƠNG NAM

Không Giới Hạn ( UNLIMITED )
Khí Quyển ( ATMOSPHERE )
Loại b