Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 16 – 11 tại bãi biển trong khu vực của DANABEACH, sân khấu sẽ được dàn dựng ngay tại bờ biển. Khu vực sân khấu dự kiến sức chứa vài ngàn người. Và đặc biệt là vào cửa tự do.

Uploaded by Fluckr on 11/Nov/2012

Đây quả là cơ hội hiếm hoi cho sự khát show của các rockfan ở Đà Nẵng và cả Huế