60K với Alternative được thành lập cách đây 2 năm, gồm 5 thành viên đến từ các trường ĐHXD, ĐHBK, ĐHKT Hà Nội.

Bão Biển với Heavy metal là ban nhạc rock nổi bật nhất hiện nay của đất Cảng, rất hứa hẹn với các sáng tác mới