Liên hệ chi tiết và mua vé:

– Văn phòng du lịch Hanoi Toserco (Cafe Đông Anh), 21 Lý Thường Kiệt
– Cafe 19 Lý Thường Kiệt (Khách sạn Lương thực)
Bình (khu vực Đồng Phú, Đồng Mỹ)- 0905910648 Y! [email protected]
[email protected]

Quỳnh ( khu vực Nam Lý)- 0904737731
Nhân ( khu vực Bắc lý) 0905067052 Y! nhan3qb
Hải ( khu vực Hải Đình) 0983451587
Bích ( khu vực Cộn)- 0906535875 Y! nirvana_wlns
Đông ( khu vực Ze't) 052 826897