https://i1.wp.com/farm3.staticflickr.com/2653/4207975676_c69fa53f1a.jpg

Festival hoa Đà Lạt là một sự kiện kinh tế, văn hóa và du lịch mang tầm quốc gia và tính chất quốc tế.