Categories Cập nhật show diễn

COCC + Proportions + Mimetals Live at Hanoi Rock City

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 13 tháng 9 tại Hanoi Rock City – số 27/52 Tô Ngọc Vân, Hà Nội

https://farm6.staticflickr.com/5564/15145511702_d1b518a489_o.jpg

Giá vé: 120,000 VND (Vé mua tại cổng)