Categories Cảm nhận

Cảm xúc khi chia tay Dimebag Darrell

Ông chính là linh hồn của Pantera, Pantera chỉ còn là cái xác ko hồn khi Dime ra đi. Chắc các bạn cũng như tôi, thật sự tiếc nuối khi Dime đã mãi ra đi về cõi vĩnh hằng Phải đợi bao nhiêu thập kỷ nữa để sản sinh ra 1 tay guitar như Dime. Nếu có 1 metal head nào có cùng cảm nhận với tôi thi đừng ngại chia sẽ với tôi những cảm xúc nay qua [email protected] . Tôi luôn đón nhận các bạn đến với tôi.