Hate đã xúc tiến album này với những chất liệu mới từ vài tháng trước và hiện tại họ đang trong quá trình chuẩn bị sản xuất nó : lấy mẫu nhạc và phần backgrounds, và bây giờ đã có 8 bài hát được hoàn tất. Vài tựa đề cho những ghi âm mới sẽ là ‘Omega’, ‘Katharsis’, ‘Apotheosis’, ‘Threnody’, ‘Slaves To Their Graves’, ‘Resurrection Machine’ . Bản ghi âm đầu tiên sẽ được công bố vào khoảng tháng 1 năm 2008 với Listenable Records.

Sau khi phát hành album Anaclasis, Hate đã hội tụ lại để xúc tiến việc ghi âm, lưu diễn châu Âu 2 lần cùng với CARPATHIAN FOREST và DECAPITATED, cùng với tour Metal Spirit Resurrection được quảng cáo rầm rộ ở Nga, cũng như tour Rebel Angels 2007 ở Ba Lan. Band chuẩn bị đến Ukraine và Belarus với hàng chục show diễn chỉ trong vòng 1 năm và chuẩn bị cho phần 2 của tour lưu diễn qua 10 thành phố ở Ba Lan. Họ cũng sẽ xuất hiện ở Pushkin Drive Open Air, Nga vào tháng 7 và Filthrock Festival ở Đức vào tháng 9.