Opeth – Heritage

Album thứ 8 trong sự nghiệp của ban nhạc progressive metal Thụy Điển này sẽ phát hành chính thức vào 15 tháng 9 tới


{embedia media=http://st.nhacso.net/flash/v57/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=http://nhacso.net/flash/album/xnl/1/uid/X1pRU0NaaQcGBg==,WVBRUEE=,1319093406&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=playlist&autoPlay=false width=400 height=195}

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2011


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Album mới

DON'T MISS