Blood Stain Child – Epsilon

Với Blood Stain Child thì bạn có thể ngạc nhiên và bất ngờ bởi sự kết hợp giữa melodic death với electronic. εpsilon là album full-length thứ 5 của ban nhạc đến từ đất nước mặt trời mọc này


Uploaded by Fluckr on 20/Jul/2011
Tracklist :
1. SIRIUS VI
2. FOREVER FREE
3. STARGAZER
4. S.O.P.H.I.A
5. Unlimited Alchemist
6. ELECTRICITY
7. ETERNAL
8. MOON LIGHT WAVE
9. Dedicated to VIOLATOR
10. Merry-Go-Round
11. La+
12. SAI-KA-NO
13. VOID dmn-str. remix

{embedia media=http://st.nhacso.net/flash/v55/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=http://nhacso.net/flash/album/xnl/1/uid/1200056567,41683,1311160655&adsLink=&colorAux=0x0099ff&colorBorder=0x666666&typePlayer=playlist height=195 width=480}

Uploaded by Fluckr on 20/Jul/2011


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Album mới

DON'T MISS