Categories Album mới

Axel Rudi Pell – Diamonds Unlocked 2007

Mặc dù 10 ca khúc trong album này hoàn toàn là những tác phẩm cover, nhưng chính Axel đã khẳng định, nó sẽ không làm các fan của ông thất vọng.

 

 

 

The
Diamond Overture (Intro – Axel Rudi Pell)*
Warrior
(Riot) *
Beautiful
Day (U2) *
Stone
(Chris Rea/The Law) *
Love
Gun (Kiss) *
Fools
Game (Michael Bolton) *
Heartbreaker
(Free) *
Rock
The Nation (Montrose) *
In
The Air Tonight (Phil Collins) *
Like
A Child Again (The Mission
) *
Won´t
Get Fooled Again (The Who)

Download
pass: hehemetal.com