Trong âm nhạc của Blackmore’s Night người nghe như trở về thời
trung cổ, cảm nhận được sự sống xung quanh với những âm thanh của acoustic guitar mộc mạc, tiếng sáo, mandolins, keyboards, pennywhistles, violins, tambourines (trống lục lạc), military drums, và hurdy-gurdies (đàn quay)… Đến với những bài hát của Blackmore’s
Night, chúng có thể cảm nhận đươc nhiều thứ: tình yêu nồng cháy, sự chia
ly, giây phút hân hoan và niềm tin, tình yêu cuộc sống mãnh liệt.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/06/30/e6b7917.jpeg

1. "God Save the Keg" – 3:40
2. "Locked Within the Crystal Ball" – 8:04
3. "Gilded Cage" – 3:42
4. "Toast to Tomorrow" – 3:49
5. "Prince Waldeck’s Galliard" – 2:13
6. "Rainbow Eyes" – 6:01
7. "The Circle" – 4:48
8. "Sister Gypsy" – 3:21
9. "Can’t Help Falling in Love" – 2:51
10. "Peasant’s Promise" – 5:33
11. "Far Far Away" – 3:54
12. "Empty Words" – 2:40

DOWNLOAD
password: hehemetal.com

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/06/30/6816b047.jpeg