Categories Album mới

Album Overcome của ban nhạc All That Remains

Album phát hành bởi Prosthetic Records. Trước đó thì 2 single "Chiron" (kèm video clip ) và  "Two Weeks" cũng được tung ra.

http://pix.hehemetal.com/2008/09/19/561aaadb.jpeg

1. Before the Damned – 2:53
2. Two Weeks – 4:17
3. Undone – 3:12
4. Forever in Your Hands – 3:36
5. Chiron – 4:25
6. Days Without – 3:11
7. A Song for the Hopeless – 4:15
8. Do Not Obey – 3:12
9. Relinquish – 2:51
10. Overcome – 2:38
11. Believe in Nothing (Nevermore cover) – 4:23

DOWNLOAD
password: hehemetal.com

(các bạn lưu ý khi có bảng thông báo nhập user/password thì các bạn gõ @hehemetal.com )

http://pix.hehemetal.com/2008/09/19/774a4eed.jpeg