Album Hordes of Chaos của Kreator

Album full-length thứ 12 của ban nhạc thrash metal Đức: Kreator. Album mới này được phát hành vào hôm 13 tháng 1 bởi Steamhammer Records


Album "Hordes of Chaos" được phát hành dưới 3 phiên bản. Một phiên bản chính thức với hộp đĩa và CD với 10 track nhạc. Một phiên bản "deluxe edition" với CD và 1 bonus DVD ghi lại quá trình thực hiện album cùng 2 video live và video clip "Hordes of Chaos". Một phiên bản "ultra deluxe edition" tương tự như "deluxe edition" nhưng có kèm thêm 1 cái áo có artwork của Kreator. Ngoài ra ban nhạc cũng phát hành album dưới dạng LP (đĩa nhựa)

https://hehemetal.com/pix/2009/02/04/618303f4.jpeg

1. Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite) 05:04  
2. Warcurse 04:10  
3. Escalation 03:24  
4. Amok Run 04:12  
5. Destroy What Destroys You 03:13  
6. Radical Resistance 03:43  
7. Absolute Misanthropy 03:37  
8. To the Afterborn 04:53  
9. Corpses of Liberty 00:55  
10. Demon Prince 05:16  


TẢI VỀ

mật khẩu xả nén: hehemetal.com

https://hehemetal.com/pix/2009/02/04/471b98bf.jpeg


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Album mới

DON'T MISS