Album mới này được thu âm tại studio Tico Tico, Kemi, Phần Lan bởi nhà sản xuất Ahti và khâu master được thực hiện ở Cutting Room, Thuỵ Điển.

Album gồm 9 track

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/10/55b61e60.jpeg

1. For the Revolution 05:07  
2. Dead Man’s Shadow 05:01  
3. Holy Symphony of War 04:45  
4. Wings of Blackening 05:01  
5. Ready for Salvation 04:27  
6. Towards the Sky 05:09  
7. Outremer 04:40  
8. Coward 05:08  
9. Like a Slave 04:41  

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/10/6d2587e6.jpeg

DOWNLOAD:

Direct link: bấm vào đây
Rapidshare: N/A

(password: hehemetal.com)

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/10/4f9bd853.jpeg