Categories Album mới

Album For The Revolution của Kalmah

Album mới này được thu âm tại studio Tico Tico, Kemi, Phần Lan bởi nhà sản xuất Ahti và khâu master được thực hiện ở Cutting Room, Thuỵ Điển.

Album gồm 9 track

http://pix.hehemetal.com/2008/04/10/55b61e60.jpeg

1. For the Revolution 05:07  
2. Dead Man’s Shadow 05:01  
3. Holy Symphony of War 04:45  
4. Wings of Blackening 05:01  
5. Ready for Salvation 04:27  
6. Towards the Sky 05:09  
7. Outremer 04:40  
8. Coward 05:08  
9. Like a Slave 04:41  

http://pix.hehemetal.com/2008/04/10/6d2587e6.jpeg

DOWNLOAD:

Direct link: bấm vào đây
Rapidshare: N/A

(password: hehemetal.com)

http://pix.hehemetal.com/2008/04/10/4f9bd853.jpeg