"Evisceration Plague" cũng là ca khúc mà Cannibal Corpse chọn để thực hiện video clip. Ban nhạc đã thực hiện video clip này vào hôm 21 tháng 1. Video được thực hiện bởi đạo diễn Dale "Rage" Resteghini. Bìa album thực hiện bởi Vincent Locke – người đảm nhiệm tất cả các artwork cho Cannibal Corpse từ trước đến nay

http://hehemetal.com/pix/2009/02/04/568d2eba.jpeg

Comes also as a limited CD+DVD which includes bonus song:
13. Skull Fragment Armor
and a 60-minute Making Of… DVD
1. Priests of Sodom 03:31  
2. Scalding Hail 01:46  
3. To Decompose 03:03  
4. A Cauldron of Hate 04:59  
5. Beheading and Burning 02:16  
6. Evidence in the Furnace 02:48  
7. Carnivorous Swarm 03:36  
8. Evisceration Plague 04:30  
9. Shatter Their Bones 03:35  
10. Carrion Sculpted Entity 02:33  
11. Unnatural 02:22  
12. Skewered from Ear to Eye 03:49  

TẢI VỀ
mật khẩu giải nén: hehemetal.com