Album A-Lex của Sepultura

Album đầu tiên của Sepultura không có sự góp mặt của anh em nhà Igor. Đây là album full-length thứ 11 của ban nhạc. Phát hành chính thức hôm 23 tháng 1 bởi SPV Records.


A-Lex là concept album thứ 2 của Sepultura kế tiếp album Dante XXI (2006). Album được thu âm tại Trama Studios và mix tại Mega Studios trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 năm ngoái.

https://hehemetal.com/pix/2009/02/06/642bd8c6.jpeg

1. A-Lex I 01:54  
2. Moloko Mesto 02:09  
3. Filthy Rot 02:46  
4. We’ve Lost You 04:15  
5. What I do! 02:01  
6. A-Lex II 02:18  
7. The Treatment 03:24  
8. Metamorphosis 03:02  
9. Sadistic Values 06:51  
10. Forceful Behavior 02:28  
11. Conform 01:54  
12. A-Lex III 02:03  
13. The Experiment 03:28  
14. Strike 03:41  
15. Enough Said 01:37  
16. Ludwig Van 05:30  
17. A-Lex IV 02:46  
18. Paradox 02:16  

TẢI VỀ
mật khẩu giải nén: hehemetal.com

https://hehemetal.com/pix/2009/02/06/47d38a0f.jpeg


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Album mới

DON'T MISS