9th Hole phát hành single Requiem


Requiem là một trong những tác phẩm đầu tiên của ban nhạc sáng tác thuộc album “Never Said Before” sắp được ra mắt.

Một tác phẩm thời lượng dài gần 15 phút được đầu tư của ban nhạc đến từ Thành phố Biên Hoà này.

Theo dõi ban nhạc tại https://www.facebook.com/9thHoleOfficial/


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: News

DON'T MISS