no-cover

Xem lại phần trình diễn album Cóc Kiện Trời của COCC

Saturday, 25 February 2017
Video Clip

Album sắp phát hành của ban nhạc COCC. Concept album dựa vào truyện cổ tích “Cóc Kiện Trời”.

Tracklist:

1. Tôi Lạy Ông
2. Cóc Kiện Trời
3. Cho Tôi Theo
4. Niềm Tin
5. Thánh Nhân
6. Đừng Sợ
7. Đánh Đánh 0:00
8. Chiến Binh 4:33
9. Đối Mặt
10. Cậu Ông Trời

Encore
11. Ve Chai
12. 6 Giờ

Leave a Reply