no-cover

Xem Korn trình diễn live những ca khúc trong album mới

Sunday, 05 February 2012
Video Clip

Mới đây ban nhạc đã trả lời câu hỏi này trong phần biểu diễn ở Walmart Soundcheck

Uploaded by Fluckr on 05/Feb/2012
Album phát hành hồi tháng 12/2011

Leave a Reply