no-cover

Xem Korn trình diễn live những ca khúc trong album mới

Like
17
0
Sunday, 05 February 2012
Video Clip

Mới đây ban nhạc đã trả lời câu hỏi này trong phần biểu diễn ở Walmart Soundcheck

Uploaded by Fluckr on 05/Feb/2012
Album phát hành hồi tháng 12/2011

Leave a Reply