Đăng nhập với Facebook

Facebook Connect

Xin chào , hãy đăng nhập!

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản tại HEHEMETAL, hãy đăng nhập để kết nối với Facebook. Bắt đầu từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào HEHEMETAL chỉ với một cái click chuột thay vì phải nhập lại mật khẩu của bạn tại HEHEMETAL

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với HEHEMETAL, hãy tại một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của HEHEMETAL và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Quên mật khẩu?: - Quên tên đăng nhập?:
   Rock Việt
 
   Rock Thế giới
 
   Cập nhật show diễn
 
   Chuyên đề
 
   Cảm nhận
 
   Đời Sống
 
   Video Clip
 
   Tin HEHEMETAL
 
   Giải trí
 
   Thông tin khác
 
   Tiger Translate
 
   RockStorm
 
 
metal51 / 16/10/2011 11:20pm
Phần interview được thực hiện bởi Vietnamese American Literature - ASS 372  một khoảng thời gian sau khi album 666 Metal được phát hành.
Đây cũng là thời điểm Tiger Vu hoàn thành chương trình học tại Mỹ, chuẩn bị trở về Việt Nam làm việc và sinh sống. Tất nhiên là có nhiều thời gian hơn cùng Black Infinity.

Uploaded by Fluckr on 16/Oct/2011

Album debut 666 Metal của Black Infinity phát hành chính thức vào ngày 18/7/2009. Trong thời gian sắp tới DVD đầu tay của ban nhạc: Rising from the dark sẽ xuất hiện trên kệ đĩa. Kế hoạch cho album vol.2 của Black Infinity cũng đã được ban nhạc sẵn sàng với set list hơn 10 sáng tác mới.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

NHỮNG BẢN TIN KHÁC:

 
MEDIAZ
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
404 - Fehler: 404
404 - Kategorie nicht gefunden

Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:

  1. Ein veraltetes Lesezeichen
  2. Eine Suchmaschine hat einen veralteten Index der Website
  3. Eine falsche Adresse
  4. Kein Zugriff auf diese Seite!
  5. Die angefragte Quelle wurde nicht gefunden!
  6. Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten!

Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:

Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig..

Kategorie nicht gefunden