no-cover

Fathomless để lại ấn tượng tại SoundSlam2017

Wednesday, 09 August 2017
SoundSlam

Đại diện deathcore đến từ Bangkok, Thái Lan thực sự đã có phần trình diễn tuyệt vời trước các hardcore kid và metalhead.

Leave a Reply