Nghe demo Affected Manners tại đây

Một số hình ảnh mới của ban nhạc trong phòng tập.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/16/330e7790.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/16/1ab182e6.jpeg

Bassist Spector

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/16/553c14a0.jpeg

Vocalist/Guitarist Loki

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/16/48c6a34e.jpeg

Drummer Sucker

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/16/42c3b114.jpeg
Guitarist Cigaret

Các bạn có thể vào Official web blog của ban nhạc tại www.disgusted-band.blogspot.com

https://i1.wp.com/xiklo.com/upload/2007/10/16/9/ac5ce_LOGO2.jpg