no-cover

Ice Dragon giới thiệu demo đầu tay

Monday, 09 June 2008
Rock Việt

Phong cách của ban nhạc sẽ là sự kết hợp của nhiều dòng nhạc, từ classic đến symphony và metal.

Ice Dragon cũng vừa cho ra demo đầu tay cùng tên ban nhạc. Đây chỉ là phiên bản instrumental, chưa thu âm phần vocal.


https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/06/09/9d2df9f.jpeg?w=1190

Leave a Reply