no-cover

Black Rose giới thiệu đội hình 2010

Tuesday, 07 September 2010
Rock Việt

{moseasymedia link=http://hehemetal.com/mediaz.swf?v=0.95&m=825 height=50}
Bản instrumental này không đề cao kỹ thuật cá nhân của mỗi người mà chủ
yếu là nhấn mạnh vào sự phối hợp ăn ý của tất cả các nhạc cụ – như nhóm
Black Rose đã nhấn mạnh nhiều lần "tinh thần đoàn kết của các anh em
trong nhóm là nhân tố quyết định sự thành công của Black Rose".

Uploaded by Fluckr on 06/Sep/2010

Đội hình của Black Rose dần ổn định với các thành viên:

Nguyễn Anh Minh – Bassist,vocalist (1990)
Nguyễn Đức Trung – Guitarist – (1988)
Nguyễn Anh Tú – Guitarist (1994)
Nguyễn Phạm Hồng Ân – Drummer (1989)
Nguyễn Nhật Khanh – Keyboardist (1994)

Leave a Reply