no-cover

Big Foot giới thiệu trailer music video Dấu Chân

Wednesday, 05 September 2012
Rock Việt

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu quá trình 2 năm hoạt động và cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng mà guitarist Bá Minh thực hiện cùng Big Foot trước khi lên đường đi du học.

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2012

Leave a Reply