Kirisute Gomen cũng là track nhạc mở đầu album Shogun 将軍 – phát hành chính thức vào 20 tháng 9 bởi Roadrunner Records. Artwork bìa của album này vẫn chưa được công bố chính thức. Album bao gồm 11 track

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/23/7941b2f8.jpeg

1. Kirisute Gomen    
2. Torn Between Scylla And Charybdis    
3. Down From The Sky    
4. Insurrection    
5. Into The Mouth Of Hell We March    
6. Throes Of Perdition    
7. He Who Spawned The Furies    
8. Of Prometheus And The Crucifix    
9. The Calamity    
10. Like Callisto To A Star In Heaven    
11. Shogun

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/01/719226d1.jpeg

Hiện tại Trivium đang tham gia vào Summersonic Festival ở Tokyo, Nhật. Tháng 9 tới ban nhạc sẽ cùng All That Remains thực hiện Hooves Tour ở các thành phố ở Mỹ

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/01/44392f77.jpeg